Відкритий семінар „Професійний розвиток особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору” за участю студентів, випускників, роботодавців.

   17 лютого на кафедрі психології та педагогіки відбувся восьмий відкритий семінар „Професійний розвиток особистості сучасного фахівця в умовах освітнього простору” за участю представників студентів, випускників, роботодавців та науково-викладацького складу .

  Присутні обговорили навчальні плани і навчальні програми підготовки студентів спеціальності « Психологія», яких потребує сучасний ринок праці.

    Ректор університету доктор технічних наук, професор Скиба М.Є. звернув увагу на ліцензійні вимоги. Проректор з наукової роботи доктор технічних наук Синюк О.М. наголосив на написанні наукових праць, участі у НДР та ін.

  Засновник Благодійного фонду Наконечний А.М. подав рекомендації щодо навчальних планів,запропонував розширити навчальну дисципліну « Психологічна реабілітаційна робота», враховуючи реалії сьогодення (реабілітаційна робота з бійцями АТО, з їхніми родинами), а також звернути більшу увагу на роботу з дітьми аутистами.

  Провідний фахівець відділу активної підтримки безробітних міського центру зайнятості Семенюк В.І. подала інформацію про те, кого саме потребує сучасний роботодавець і які його вимоги.

   Студентка групи ПП-16-1 Главацька Н.Д. запропонувала укласти угоди з різними центрами,організаціями, фондами де є психологи як штатні одиниці, щоб вони могли практичні заняття проводити на їхніх базах і були більш дотичні до практичної роботи, не обмежуючись лише закладами освіти.

Відповідальна за працевлаштування студентів спеціальності «Психологія» кандидат педагогічних наук,доцент Джигун Л.М.